Dr n.med. Danuta Mikołajewska

FOT_0921-300x200

Dr n.med. Danuta Mikołajewska jest absolwentką wydziału lekarskiego w Poznaniu, specjalistką chorób wewnętrznych i specjalistką medycyny rodzinnej. Kwalifikacje w zakresie chorób wewnętrznych uzyskała w klinice nadciśnienia tętniczego (I stopień) i w klinice hematologii (II stopień). Kwalifikację w zakresie medycyny rodzinnej uzyskała w czasie wielu lat pracy w lecznictwie otwartym.

Praca doktorska pt. “Próba ujęcia dokonań medycyny u progu XXI wieku na tle rozważań o naturze człowieka i redukcjonistycznym paradygmacie nauki” ugruntowała jej przekonanie, ze jedyną drogę do skutecznego leczenia jest podejście holistyczno – indywidualne.

Tym samym doświadczenie zawodowe zdobyte przy łóżku chorego, jak i w pracy ambulatoryjnej, a także wnioski z własnych badań doprowadziły do zarzucenia praktyki internistycznej na rzecz znacznie skuteczniejszej metody homeopatycznej.