Wizyta u lekarza homeopaty

Pierwsze spotkanie jest długie. Wywiad sięga okresu życia płodowego po dzień dzisiejszy. Trzeba zapytać matkę pacjenta o stan jej zdrowia podczas ciąży, przebieg porodu, okres noworodkowo – niemowlęcy. Pytania są bardzo wnikliwe. Nie ma objawów nieważnych. Homeopata zmierza do znalezienia jednego głównego leku tzw. similimum, który wobec naszego organizmu spełnia taką samą rolę, jak w klucz w patentowym zamku. Pomaga zmienić “program choroby” na “program zdrowia”.

Choroby przewlekłe wymagają sekwencji wielu leków i regularnych wizyt. Czas leczenia pozostaje proporcjonalny do długości trwania choroby. Od pacjenta oczekuje się cierpliwości i umiejętności samoobserwacji. Najlepsze skutki osiąga się wówczas, gdy leczenia nie zakłócają inne metody. Niemniej z wcześniejszych terapii trzeba wycofywać się stopniowo.