Zalety leczenia homeopatycznego

Głębokie działanie leków homeopatycznych uwidacznia się na wszystkich poziomach: emocjonalnym, intelektualnym i fizycznym. Pacjent zaczyna odczuwać radość życia, wzrasta jego witalność, libido, poprawia się apetyt i sen. Stopniowo ustępują objawy chorobowe, odwrotnie do kolejności pojawiania się. W przeciwieństwie do medycyny akademickiej, która tłumi objawy, bez wnikania w ich faktyczne przyczyny, homeopatia przywiązuje dużą wagę do indywidualnego stanu emocjonalnego. Dzięki temu możliwe jest pozbycie się uciążliwych skłonności, co w konsekwencji pozwala na trwałe uzdrowienie. Bez większego wysiłku ze strony chorego dokonują się w nim zmiany pozwalające mu powrócić do swej pięknej, pierwotnej postaci. Praktyka homeopatyczna dowodzi, że wiele ludzkich cech powszechnie uznawanych za wady, to w gruncie rzeczy cechy chorobowe.